Ons advies voor uw hosting!
RedaInternet
Algemene Voorwaarden RegioWesterveld.nl

Bij RegioWesterveld.nl hechten we aan duidelijkheid voor onze klanten. Daarom zijn hieronder de meest belangrijke punten uit de algemene voorwaarden neergezet.

Hosting
RegioWesterveld.nl is reseller van MijnDomein.nl. Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden geeft u tevens aan hiervan kennis te hebben genomen. Aangezien wij goede ervaringen hebben met MijnDomein.nl worden onze klanten ook bij MijnDomein.nl ondergebracht. Bij het aangaan van een overeenkomst met ons, accepteert u dus ons resellerschap met MijnDomein.nl

Alle correspondentie omtrent klachten, problemen of storingen, wordt door ons doorgestuurd naar MijnDomein.nl voor verdere afhandeling. Wij zien er voor onze klanten op toe dat de afhandeling snel en correct door MijnDomein.nl plaatsvindt.
Plaatsen van de website
De inhoud van de website die u plaatst dient te voldoen aan de algemene maatschappelijke normen. Porno-websites en websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan. MijnDomein.nl heeft het recht om te bepalen of een website acceptabel is of niet.

De website die u plaatst moet zodanig zijn ingericht dat anderen niet van de website gebruik kunnen maken om hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van MijnDomein.nl of van anderen te plegen. MijnDomein.nl verleent de toegang tot haar servers om een website op het internet te kunnen zetten. Het is niet toegestaan om die toegang te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om inbreuk te plegen op deze webservers.

Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) via de MijnDomein.nl servers is niet toegestaan. Spammen wordt door RegioWesterveld.nl en/of MijnDomein.nl gemeld bij de betreffende authoriteit.

Merken we dat een klant een van bovenstaande regels overtreedt, dan hebben RegioWesterveld.nl en MijnDomein.nl het recht om de site per direct van het internet te verwijderen.
Dataverkeer
MijnDomein.nl biedt haar klanten onbeperkt dataverkeer op basis van 'fair use policy'. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd. Zorgt een website voor een enorme overschrijding van normaal dataverkeer o.b.v. 'fair use policy', dan heeft MijnDomein.nl het recht om deze website van het internet te halen.
Betaling
MijnDomein.nl incasseert het jaarlijkse bedrag voor website en eventuele hosting vooraf bij RegioWesterveld.nl. RegioWesterveld.nl dient zorg te dragen voor incasso bij de gebruiker. Ook wanneer een domeinregistratieformulier niet is ondertekend en teruggestuurd heeft MijnDomein.nl toch het recht om dit jaarlijkse bedrag te incasseren bij de reseller, tenzij de domeinnaam volgens procedure schriftelijk opgezegd is. RegioWesterveld.nl heeft sequentieel het recht de jaarlijkse kosten voor het Pakket te incasseren bij de klant.
Opzeggen
Een opzegging van een Pakket moet minstens 1 maand worden gedaan voordat de contracttermijn vervalt. De datum waarop de domeinnaam vervalt kunt u vinden in het overzicht van domeinnamen op de support pagina. Wegens de reglementen van SIDN kan MijnDomein.nl voor de opzegging van een .NL domeinnaam alleen het officiŽle SIDN opzegformulier accepteren. Dit formulier wordt u, opverzoek, door RegioWesterveld.nl digitaal en ingevuld toegestuurd.
Klantgegevens
RegioWesterveld.nl en MijnDomein.nl zulllen de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Wel moeten wij voldoen aan de eis van SIDN dat elk domein is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat SIDN doet met deze gegevens. Wilt u bijvoorbeeld dat uw naam en adres niet op te vragen zijn via het internet, dan moet dat officieel worden aangevraagd bij SIDN.